Compensatie bij een storing

Compensatie bij een storing

Per 1 juli 2017 kunt u financiële compensatie krijgen voor netwerkstoringen van telefonie, internet en televisie. Om in aanmerking te komen voor een compensatie moet u rekening houden met de volgende zaken:

  • De storing duurt langer dan 12 uur
  • Er is sprake van een volledige onderbreking van uw diensten
  • Aanvraag van compensatie uiterlijk binnen 30 dagen na de storing

 

Hoeveel compensatie kunt u aanvragen?

De hoogte van de compensatie is wettelijk vastgelegd. Voor netwerkstoringen korter dan 12 uur kunt u geen vergoeding aanvragen. Voor langere netwerkstoringen kunt u voor iedere storingsdag één dag abonnementskosten terugkrijgen van de diensten waar u geen gebruik van hebt kunnen maken.

Eén dag staat in dit geval gelijk aan 1/30e deel van uw abonnementskosten.

 

Storingsduur Hoogte compensatie
Tussen 0 en 12 uur Geen compensatie
Tussen 12 en 24 uur 1/30e deel
Tussen 24 en 48 uur 2/30e deel
Tussen 48 en 72 uur 3/30e deel
Hele maand 30/30e deel

 

Rekenvoorbeelden

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in de mogelijke compensatie die u ontvangt met enkele rekenvoorbeelden. Hebt u een storing gehad op meerdere diensten die apart gefactureerd worden? Dan krijgt u per factuur de daarvoor geldende compensatie.

In dit voorbeeld maakt u gebruik van een vast NL nummer en 3 VoIP accounts. U heeft 14 uur geen gebruik kunnen maken van deze diensten door een netwerkstoring.

Diensten Maandelijkse kosten Compensatie
Vast telefoonnummer € 2,00 € 0,07
3 VoIP accounts € 15,00 € 0,50
Totaal € 17,00 € 0,57

In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van 14 uur storing. Het minimumbedrag per storing is € 1,00. Hierdoor krijgt U bij 14 uur storing toch € 1,00 compensatie.
Is de duur van de storing bijvoorbeeld 46 uur, dan krijgt U in bovenstaand rekenvoorbeeld 2x € 0,57 = € 1,14.

 

Wanneer kan ik compensatie vragen?

U kunt compensatie vragen als de storing langer dan 12 uur geduurd heeft én als de dienst volledig onderbroken was.

Een volledige dienstonderbreking betekent dat u helemaal geen gebruik hebt kunnen maken van uw dienst. De oorzaak hiervan moet in het StECIT netwerk liggen, niet binnen uw eigen hardware of software.

 

Hoeveel compensatie kan ik terug krijgen?

De minimale hoogte van de compensatie is wettelijk vastgesteld. De compensatie is altijd een deel van uw vaste abonnementskosten. Geleden schade valt buiten deze regeling.
Hoeveel geld u terug krijgt is afhankelijk van de duur van de storing en welke dienst het is geweest. Voor netwerkstoringen korter dan 12 uur kunt u geen compensatie aanvragen. Voor netwerkstoringen langer dan 12 uur kunt u uw abonnementskosten terug vragen voor iedere dag dat de storing duurt.
Voor een storing die tussen de 12 en 24 uur duurt hebt u recht op 1/30e van uw maandelijkse abonnementsbedrag, voor een storing tussen de 24 en 48 uur is dat 2/30e, etc. Het bedrag is nooit lager dan 1 euro.
In geval van een storing is StECIT in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade (waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot: gederfde winst, immateriële schade en/of andere vormen van vermogensschade of schade van derden).