Nieuwe EU regelgeving betreffende Premium Rate Service nummers

14 juni 2013

Richtlijnen van de Europese Unie hebben voor nummergebruikers met zgn. Premium rates de nodige gevolgen vanaf 13 Juni 2014. In het kort, wanneer bijvoorbeeld een bestaande klant telefonisch contact met uw klantenservice opneemt, mag u niet meer dan het basis tarief berekenen.

Helaas is de impact van de richtlijn per land in de EU verschillend. In de UK en Nederland zijn duidelijke regels afgegeven die u hieronder omschreven vindt. Voor overige EU landen geldt dezelfde richtlijn maar zijn de lokale regels nog niet overal inzichtelijk. Wij kunnen u hier dan ook nog niet volledig over informeren. We vinden het echter wel belangrijk u op de hoogte te brengen van  deze EU richtlijn en te attenderen op bronnen waar u meer informatie kunt vinden.

Aangezien de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de juiste tarieven bij u als nummerhouder ligt, adviseren wij u ook de Europese en lokale berichtgeving te volgen en ervoor te zorgen dat u voldoet aan de nieuwe richtlijnen. Indien gewenst, zullen we u hierin zoveel mogelijk ondersteunen.

Gebruik deze link over regelgeving en autoriteiten binnen de EU. Hier vindt u de originele regelgeving: Samenvattend artikel en originele tekst

Dit is de formulering in de regelgeving van de EU:

“Member States shall ensure that where the trader operates a telephone line for the purpose of contacting him by telephone in relation to the contract concluded, the consumer, when contacting the trader is not bound to pay more than the basic rate.

The first subparagraph shall be without prejudice to the right of telecommunication services providers to charge for such calls.”

Nieuwe regelgeving 090x-nummers in Nederland

De overheid heeft nieuwe regels voor het gebruik van 090x-nummers vastgesteld. De nieuwe regels hebben voor u als nummerhouder de nodige gevolgen. Hieronder vindt u meer informatie over de nieuwe regels en de gevolgen van de wijzigingen voor 090x-nummers in Nederland. Vanaf 13 juni 2014 gelden nieuwe regels voor het maximum tarief van 090x-nummers.

Bellen uw bestaande klanten naar een 090x-nummer voor klantenservice, dan mag u vanaf 13 juni 2014 maximaal 1 EURO per gesprek rekenen. Rekent u nu een tarief per minuut, dan is dat vanaf 13 juni aanstaande niet meer toegestaan. Alleen kosten per gesprek mogen worden doorberekend. U bepaalt het bedrag per gesprek, met een maximum van 1 EURO per gesprek.

De nieuwe regel geldt voor bestaande klanten, waarmee u eerder een overeenkomst heeft gesloten. Alleen voor bestaande klanten geldt dus een wijziging naar maximaal 1 euro per gesprek. Voor nieuwe (potentiële) klanten die uw 090x-nummer(s) bellen voor informatie blijven de huidige regels na 13 juni 2014 ongewijzigd.

Gebruikt u op dit moment 090x-nummer(s) voor zowel nieuwe als bestaande klanten, dan zult u dit vanaf 13 juni 2014 moeten veranderen in bijvoorbeeld een 090x-nummer speciaal voor de klantenservice met een maximum tarief van 1 EURO per gesprek en eventueel een 090x-nummer speciaal voor informatie voor nieuwe (potentiële) klanten. Voor nieuwe klanten kunt u maximaal 1,40 EURO per gesprek rekenen of maximaal 0,90 EURO per minuut.

We realiseren ons dat deze nieuwe regels complex zijn en voor u behoorlijke gevolgen kunnen hebben. We hebben ons er lange tijd tegen verzet, echter vanaf 13 juni 2014 worden de nieuwe tarieven verplicht.

Wat betekent deze nieuwe regel concreet voor u?

Vanaf 13 juni 2014 moet u er voor zorgen dat uw 090x-nummer(s) het juiste tarief hebben met de daarbij horende correcte tariefmelding. Het is uw verantwoordelijkheid als nummerhouder om vanaf 13 juni 2014 correcte tarieven aan uw bellers te rekenen.

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren, adviseren wij u om dit tijdig te doen. Het wijzigen van tarieven neemt enkele weken in beslag. Wilt u dat wij u assisteren bij de wijzigingen op uw 090x-nummer(s)? Geeft u ons dan zo spoedig mogelijk door.

Naast het hanteren van de correcte gesprekstarieven bij het bellen naar uw 090x-nummer(s), verplicht de overheid ook dat bij openbare uitingen van uw 090x-nummer(s) de correcte tarieven vermeld worden. Aanpassingen zijn nodig in alle uitingen waarin het tarief van het 090x-nummer vermeld staat, bijvoorbeeld algemene voorwaarden, websites, passen, briefpapier en contracten.
Denkt u er ook aan uw eigen medewerkers te informeren over de wijziging van de kosten die aan uw klanten in rekening worden gebracht.

Bekijk voor meer informatie ook de website van de rijksoverheid.

Bronnen: Rapport Stratix over de 090x-tariefmaatregel en Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen..

Nieuwe regelgeving Premium Rate nummers in de UK

Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen van een verandering in regelgeving betreffende gesprekstarieven die op 13 juni 2014 is in gegaan. In het kort: volgens de Engelse overheid is het vanaf deze datum verboden om een hoger tarief in rekening te brengen dan de standaard tarieven voor het bellen naar klantenservice. We adviseren u vriendelijk doch dringend ervoor te zorgen dat u voldoet aan deze nieuwe regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Als nummerhouder bent u verantwoordelijk voor de naleving en uitvoering van bovengenoemde regelgeving, alsook het vermelden van de tarieven in al uw openbare uitingen. Voldoet u niet aan de vereisten dan bent u hiervoor aansprakelijk. Mocht u willen dat wij u hierin assisteren, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw accountmanager. Houdt u er rekening mee dat het wijzigen van de tarieven tijd in beslag neemt.

U mag geen telefoonkosten hoger dan de basis tarieven in rekening brengen aan klanten waarmee u een overeenkomst hebt. Waar handelaars klantenservice bieden voor consumenten die iets hebben afgenomen, moet er een nummer beschikbaar zijn waar zij tegen standaard tarieven naar kunnen bellen. In de UK betekent dit het equivalent van standaard geografische tarieven (van bijvoorbeeld 01/02/03 nummers) of mobiele nummers of gratis nummers. Uitzondering binnen de branche zijn: loterijen en kansspelen, pakketreizen, timeshare en financiële diensten.

Voor meer informatie adviseren wij u de volgende sites te bezoeken:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310044/bis-13-1368-consumer-contracts-information-cancellation-and-additional-payments-regulations-guidance.pdf

&

https://www.gov.uk/government/news/government-cuts-off-costly-calls

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te informeren. Als wij u verder van dienst kunnen zijn, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.