Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in april 2014 (arrest C-293/12 en C-594/12) dat de Richtlijn die de bewaarplicht regelt ongeldig is. De Richtlijn is in strijd met het grondrecht op privacy van de burger, omdat er te weinig waarborgen ingebouwd zijn en er geen garantie is dat de bewaarde gegevens alleen voor strikt noodzakelijke doelen worden gebruikt.
Wat betekende dit nu voor de Nederlandse Wet bewaarplicht? Die wet is tenslotte gebaseerd op de Richtlijn, sterker nog is ingevoerd omdat de Richtlijn zei dat dat moest. Maar formeel staat een wet los van een Richtlijn. De Nederlandse wet was dus niet automatisch ongeldig verklaard.

Gelukkig heeft een rechter in Den Haag gisteren (11-3-2015) bepaalt dat priv├ęgegevens over internet- en telefoniegebruik niet langer hoeven te worden opgeslagen door telecombedrijven en internetproviders.

Wat betekend dit nu voor U?
Uw telefoongegevens worden bij ons wel bewaard, maar alleen voor de termijn welke U ZELF heeft aangegeven in uw webportaal.
Heeft U bijvoorbeeld 1 jaar aangegeven, dan worden gegevens zoals wie U gebeld heeft en naar wie U gebeld heeft met de gespreksduur voor de periode van 1 jaar bewaard en kan U dit terugzoeken in uw webportaal. Na dit jaar worden die gegevens automatisch geanonimiseerd.

Mocht U willen kijken naar uw instellingen en bewaartermijn? Klik dan rechtsboven in mijn.stecit.nl op Account -> Instellingen